gdsagdsag

TB TMH - RHM - Mắt

GHẾ KHÁM TMH INC-3000

GHẾ KHÁM TMH INC-3000

Model: INC-3000
Hãng sản xuất: Innotech
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chi tiết

BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3000

BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3000

Model: INU-3000
Hãng sản xuất: Innotech 
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chi tiết

BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3500

BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TMH INU-3500

Model: INU-3500
Hãng sản xuất: Innotech 
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chi tiết

Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng INNOTECH INU-5000

Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng INNOTECH INU-5000

Model: INU-5000
Hãng sản xuất: Innotech 
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chi tiết

MÁY SOI TMH INV-250

MÁY SOI TMH INV-250

Model: INV-250
Hãng sản xuất: Innotech
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chi tiết