gdsagdsag
  • Máy phân tích khí máu - điện giải
  • image1

Máy phân tích khí máu - điện giải

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : GASTAT-1820

Hãng sản xuất: Techno Medica
Xuất xứ: Nhật Bản

Số lượng sản phẩm:

Cấu hình  
Máy chính: 01 bộ
Bộ điện cực: 01 bộ
Hoá chất chạy thử kèm theo: 01 bộ
Giấy in nhiệt: 01 cuộn
Thông số kỹ thuật  
Loại mẫu: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, dịch thẩm tách
Có thể cài đặt máy hoạt động ở chế độ tiết kiệm (save mode)  
Đo được các thông số: - pH: 6.0 - 8.0
- pCO2: 10.0-200.0Torr
- pO2: 10.0-760Torr
- cHb: 2.0 - 23.0 g/dL
- Na+ : 80.0 – 200.0 mmol/L
- K+: 1.0 – 20.0 mmol/L
- Cl-: 50.0 – 200.0 mmol/L
- Ca++: 0.5 – 5.0 mmol/L
Tính toán được các thông số sau: cHCO₃⁻act, cHCO₃⁻std, cBE(ecf), cBE(B), cBB, ctCO₂(P), ctCO₂(B), sO₂(est), BO₂, p50, p50(T), p50(st), pO₂/FiO₂, pO₂(A,T), pO₂(A), pO₂(A-a), pO₂(A-a,T), pO₂(a/A), pO₂(a/A,T), RI, RI(T), ctO₂(a), ctO₂(B), ctO₂(v), ctO₂(a-v), ctO₂([a-v]/a), Hct, AG, AG(K), cCa²⁺(7.4)
Các thông số đầu vào, tối thiểu các thông  tin sau: ID bệnh nhân, nhiệt độ bệnh nhân, Hb, FiO₂,  giới tính, ngày sinh, chiều cao, trọng lượng
Lượng mẫu: 80µl mẫu ở chế độ capillary , 120 µl mẫu ở chế độ syringe
Thời gian phân tích (từ lúc nhấn nút đo đến khi có kết quả trên màn hình): 50 giây
Thời gian hút mẫu: 4 giây
Hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD màu, kích thước 12 inch
Chạy Calibration: chuẩn tự động, có thể lập trình 1 và 2 điểm
Khả năng lưu trữ dữ liệu: 10,000 mẫu