gdsagdsag

TB nội soi - Thăm dò chức năng

HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DẦY VIDEO

 HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DẦY VIDEO

Hãng sản xuất: Olympus
Xuất xứ: Nhật Bản

Chi tiết

HỆ THỐNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VIDEO

HỆ THỐNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VIDEO

Hãng sản xuất: Olympus
Xuất xứ: Nhật Bản

Chi tiết

HỆ THỐNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

HỆ THỐNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

Hãng sản xuất : FUJIFILM
Xuất xứ              Nhật Bản

Chi tiết

HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CỘT SỐNG

HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CỘT SỐNG

Hãng sản xuất: Richard wolf
Xuất xứ: Đức

Chi tiết

HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP

HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP

Hãng sản xuất: Richard wolf
Xuất xứ: Đức

Chi tiết